YENİLENEBİLİR ENERJİ


Bugünkü konfor seviyemizin vazgeçilmez unsuru olan elektrik enerjisi, fosil yakıtlardan, nükleer enerjiden ve yenilenebilir kaynaklardan üretilerek bizlere ulaşıyor. Yenilenebilir enerji, başka bir deyişle sürdürülebilir enerji, kullandıkça tüketilebilen bir kaynağa bağlı olmaksızın, sürekli kullanılabilen enerjiye işaret etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynağı ise bu enerji türünün elde edildiği kaynaklara verilen addır. Yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılması daha az maliyet, daha az karbon ayak izi anlamına gelmektedir.