GÜNEŞ ENERJİSİ


Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından su ve rüzgâr ile birlikte, dünyanın kaynaklarını yormayan, karbon ayak izimizi oldukça azaltan temiz bir enerji kaynağı olarak tanımlanıyor. Bu özelliğinin yanı sıra, güneş enerjisi, enerji üretimin gerekli ancak kaynakların yetersiz olduğu ortamlarda öne çıkan en ucuz kaynak konumunda.

Son yıllarda, iklim değişikliği konusundaki kaygıların artmasının, fosil yakıtların enerji fiyatları üzerine olan yükseltici etkisinin ve kirliliğe olan katkısının, kurumları yenilenebilir enerji üretimi konusunda çalışmaya yönlendirmesi, güneş enerjisinden üretilen elektrik enerjisinin toplam elektrik enerjisi üretiminin önemli bir parçası olmasına neden oldu. Teknolojik ilerleme, güneş enerjisi hasadı veriminin birim m2 başına artmasına katkı sağlamakla birlikte üretim maliyetlerinin düşmesi, bu kaynağın “ucuz” elektrik üretimi konusunda öne çıkmasına sebep oldu.